ANUNȚ- DEZBATERE PUBLICA in data de 10.10.2022, ora 9, la sediul Primăriei municipiului Beiuș din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultării publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație – INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI CONSTRUIRE BIROURI ANEXE

NR.10754/26.09.2022

ANUNT

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS organizează DEZBATERE PUBLICA in data de 10.10.2022, ora 9, la sediul Primăriei municipiului
Beiuș din strada P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, in vederea consultării publicului – etapa a II-a, cu privire la următoarea documentație:

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI CONSTRUIRE BIROURI ANEXE

Beneficiari – Gavriș Florin si Gavriș Ana
Amplasament: Municipiul Beiuș, str. Horea, extravilan, nr. cad. 101382 înscris in CF 101382
Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Direcția de Amenajare a Teritoriului si Urbanism / Compartimentul Urbanism – tel
0259/321935 int. 111.
Publicul este invitat sa consulte documentația si sa transmită comentarii, observații si propuneri in perioada 26.09.2022-10.10.2022 , la sediul
Primăriei municipiului Beiuș din str. P-ta Samuil Vulcan, nr. 16, intre orele 10-12 si pe site-ul primăriei (primaria.beius@cjbihor.ro).
Răspunsul la observațiile si propunerile transmise vor fi puse la dispoziția publicului la sediul Primăriei municipiului Beiuș si pe site-ul Primăriei
pana la data de 14.10.2022 .
Conform Legii 350/2001 orice cetățean sau agent economic care solicita prin certificatul de urbanism o modificare de la prevederile
documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de
investiții o impun , autoritatea publica locala are dreptul ca prin certificatul de urbanism sa condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de
către autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal , elaborat si finanțat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate,
numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializata condusa de arhitectul – șef, după caz conform competentei.