Anunț- depunerea de oferte in vederea stabilirii valori estimate a serviciilor de verificare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea termoenergetică a clădirii corp C4, Sc Gen  Ep.Nicolae Popoviciu Beiuș Județul Bihor”

Anunț- depunerea de oferte in vederea stabilirii valori estimate a serviciilor de verificare a  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea termoenergetică a clădirii corp C4, Sc Gen  Ep.Nicolae Popoviciu Beiuș Județul Bihor”

Invitatie caiet sarcini verificare DALI Sc.Gen.