Anunț depunere cereri prelungire și documente ANL

În atenția locatarilor blocurilor Z1 și Z2 de pe strada 1Decembrie 1918

(doar cei care au contracte care urmează să expire la data de 30.10.2023)

ANUNT Z1 SI Z2