Anunț de presă- Întâlnire cu entitățile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) care doresc să susțină cu investiții complementare ulterioare proiectul “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK” în data de 08.05..2024, ora 12:00 la Casa de Cultura Beiuș.

Anunț de presă

Municipiul Beiuș invită toate entitățile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanți ai societății civile, mediul de afaceri etc.) care doresc să susțină cu investiții complementare ulterioare proiectul “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK” la o întâlnire în data de 08.05..2024, ora 12:00 la Casa de Cultura Beiuș.

Ca urmare a întâlnirii, entitățile implicate în dezvoltarea locală vor semna Acordul de principiu pentru finanțare, cu scopul de a susține proiectul cu investiții complementare ulterioare. Modelul Acordului de principiu poate fi consultat la accesand linkul https://www.municipiulbeius.ro/acord-de-principiu-pentru-finantare-1-privind-realizarea-investitiei-cu-titlul-complex-agrement-aquapark-derulata-pe-raza-localitatii-beius-si-propusa-spre-finantare-de-catre-uat-municipiul-beius-pri/

Proiectul de investiții “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK” va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 7, Obiectiv Specific 5.2.