ANUNT ACHIZITIE DIRECTA -„SERVICII EXTERNALIZATE INGINER CONSTRUCTOR”

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

                        „SERVICII EXTERNALIZATE INGINER CONSTRUCTOR”

 

Tip anunt: ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 Obiectul contractului :

„SERVICII EXTERNALIZATE INGINER CONSTRUCTOR”

 Cod CPV Principal: 71310000 4 Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor(rev.2)

 Tip de contract:

Servicii

 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Conform caietului de sarcini se vor presta servicii cu un inginer constructor pentru o perioada de 6 luni, cu un numar maxim de 80 de ore pe luna, de la semnarea contractului de catre ambele parti.

 Valoarea totala estimata: 25.000 lei fără TVA

 Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

Termen depunere oferta :

05.04.2023, ora:1500

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

 Durata contractului: 6 luni de la data semnarea contractului de catre ambele parti.

Condiții de participare:

cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatia de participare si formularele, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 03.04.2023, ora 1600 pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

Documente atașate:

1.Invitatie de participare;1.Invitatie de participare Servicii externalizate inginer constructor

2.Caiet de sarcini;2.Caiet de sarcini servicii inginer constructor

3.Formulare ;3.Formulare Servicii externalizare inginer constructor