ANUNT ACHIZITIE DIRECTA „ Servicii de informare și publicitate pentru proiectul “ Reabilitare termoenergetică a corpurilor de clădire C3 și C6 aparținând Liceului Vocațional Pedagogic”,

                                                 ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

                           Servicii de informare și publicitate pentru proiectul “ Reabilitare termoenergetică a corpurilor de clădire C3 și C6 aparținând Liceului Vocațional Pedagogic”,

necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C5-B2.1.a-157 din cadrul apelului de proiecte în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență C5 – Valul Renovării

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimariabeius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

 

Obiectul achiziției: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „ Servicii de informare și publicitate pentru proiectul “ Reabilitare termoenergetică a corpurilor de clădire C3 și C6 aparținând Liceului Vocațional Pedagogic”, cod C5-B2.1.a-157, contract de finanțare 130569 / 18.11.2022  în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență C10-I1.4, constând în realizarea următoarelor materiale promoționale și servicii publicitare aferente serviciului de informare si publicitate din cadrul proiectului:

  1. 2 comunicate de presă unul inițial și unul final către mass media generalistă și/sau presa locală/regională.

 

  1. 1 panou temporar ;

 

  1. 1 placă permanentă;

 

  1. 2 Autocolante- dimensiune 100mm x 100mm;

;

 

Valoarea estimată a contractului: 10.504,20  lei fără TVA

 

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

Tip de contract: Servicii

 

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta : 16.11.2023   ora   1530             

 

Criterii de atribuire : Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție: Derularea contractului începe de la data semnării contractului de prestări servicii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada de implementare a proiectului cu finanțare europeană, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către prestator. În cazul în care Autoritatea Contractantă, Municipiul Beiuș va încheia Acte Adiționale de prelungire perioadei de implementare a contractului de finanțare cu Autoritatea Finanțatoare, contractul de prestări servicii privind informarea și publicitatea se va prelungi cu aceeași perioadă în mod automat.

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 15.11.2023 ora  1600               pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

1.Anunt publicitar servicii de publicitate Pedagogic;1.Anunt publicitar servicii de publicitate Pedagogic

2.Caiet de sarcini servicii publicitate Pedagogic;2.Caiet de sarcini servicii publicitate Pedagogic

3.Formulare servicii de publicitate Pedagogic;3.Formulare servicii de publicitate Pedagogic

4.Manual_Identitate_Vizuala_PNRR4.Manual_Identitate_Vizuala_PNRR