ANUNT ACHIZITIE DIRECTA     „ Servicii de informare și publicitate pentru proiectul Reabilitare termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, Beiuș C5-B2.1.a-31

                                       ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

 

Servicii de informare și publicitate pentru proiectul Reabilitare termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, Beiuș C5-B2.1.a-31

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Bogan Alexandra Gabriela;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

Obiectul achiziției: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitare termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, Beiuș C5-B2.1.a-31, contract de finanțare nr. 129900 din 17.11.2022 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență C5-B2.1.a-31, constând în realizarea următoarelor materiale promoționale și servicii publicitare aferente serviciului de informare si publicitate din cadrul proiectului:

  • 2 comunicate de presă unul inițial și unul final către mass media generalistă și/sau presa locală/regională.
  • 1 panou temporar – panoul va fi expus în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea pentru panourile temporare este de l 3m x h 2m.
  • 1 placă permanentă

       –   2 Autocolante-  dimensiune 100mm x 100mm.

 

Valoarea estimată a contractului: 10.504,20 lei, fără TVA

 

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

Tip de contract:

Servicii

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Conform caietului de sarcini se vor presta servicii de informare și publicitate pentru proiectul Reabilitare termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1, Beiuș C5-B2.1.a-31

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta15.11.2023, ora:1200

 

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție Derularea contractului începe de la data semnării contractului de prestări servicii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada de implementare a proiectului cu finanțare europeană, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către prestator. În cazul în care Autoritatea Contractantă, Municipiul Beiuș va încheia Acte Adiționale de prelungire perioadei de implementare a contractului de finanțare cu Autoritatea Finanțatoare, contractul de prestări servicii privind informarea și publicitatea se va prelungi cu aceeași perioadă în mod automat.

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Documente atasate:

1.Invitatie de participare;Invitatie participare achizitie servicii publicitate si informare GPP nr.1

2.Caiet de sarcini;Caiet de sarcini GPP Nr.1

3.Formulare ; 4.Formulare servicii publicitate

  1. Manual identitate vizuala.Manual identitate vizuala