ANUNT ACHIZITIE DIRECTA  „ Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Construirea de locuințe pentru tineri, în Municipiul Beiuș, județul Bihor, C10-I2-70”  

                                                 ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

                           Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Construirea de locuințe pentru tineri, în Municipiul Beiuș, județul Bihor, C10-I2-70”                   

necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C10-12-70 din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I2 Componenta 10 – Fondul local

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimariabeius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

 

Obiectul achiziției: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Construirea de locuințe pentru tineri, în Municipiul Beiuș, județul Bihor, C10-I2-70, contract de finanțare nr. 138417 din 08.12.2022 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență C10 – Fondul Local, constând în realizarea următoarelor materiale promoționale și servicii publicitare aferente serviciului de informare și publicitate din cadrul proiectului:

 

2 comunicate de presă unul inițial și unul final către mass media generalistă și/sau presa locală/regională.

 

1 panou temporar ;

 

1 placă permanentă;

 

2 Autocolante-  dimensiune 100mm x 100mm;

 

Valoarea estimată a contractului: 10.504,20  lei fără TVA

 

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

Tip de contract:

Servicii

 

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta : 16.11.2023   ora   1530             

 

Criterii de atribuire : Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție: Derularea contractului începe de la data semnării contractului de prestări servicii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada de implementare a proiectului cu finanțare europeană, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către prestator. În cazul în care Autoritatea Contractantă, Municipiul Beiuș va încheia Acte Adiționale de prelungire perioadei de implementare a contractului de finanțare cu Autoritatea Finanțatoare, contractul de prestări servicii privind informarea și publicitatea se va prelungi cu aceeași perioadă în mod automat.

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 15.11.2023 ora  1600               pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

  1. Anunt publicitar servicii publicitate Bloc Nzeb;1.Anunt publicitar servicii publicitate Bloc tineri
  2. Caiet de sarcini servicii publicitate Bloc Nzeb;2.Caiet de sarcini servicii publicitate Bloc tineri
  3. Formulare servicii publicitate Bloc Nzeb;3.Formulare servicii publicitate Bloc tineri
  4. Manual identitate vizuala4.Manual identitate vizuala