ANUNT ACHIZITIE DIRECTA „ Servicii de informare și publicitate pentru proiectul “ ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS / ALTE INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN / LOCAL) ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR” aferent contractului de finanțare nr. 144292 din 20.12.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul BEIUȘ, județul Bihor și cererii de finanțare nr. C10–I1.2-360 din 07.09.2022 în cadrul Componentei C10 al PNRR: PNRR/2022/C10/I1.2 Runda 1 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban / local);  

                                                 ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

       Servicii de informare și publicitate pentru proiectul ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS / ALTE INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN / LOCAL) ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHORaferent contractului de finanțare nr. 144292 din 20.12.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul BEIUȘ, județul Bihor și cererii de finanțare nr. C10–I1.2-360 din 07.09.2022 în cadrul Componentei C10 al PNRR:

  • PNRR/2022/C10/I1.2 Runda 1 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban / local);

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimariabeius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

 

Obiectul achiziției: Servicii de informare și publicitate pentru proiectul ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – ITS / ALTE INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN / LOCAL) ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ, JUDEȚUL BIHOR, aferent contractului de finanțare nr. 144292 din 20.12.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul BEIUȘ, județul Bihor și cererii de finanțare nr. C10–I1.2-360 din 07.09.2022 în cadrul Componentei C10 al PNRR, constând în realizarea următoarelor materiale promoționale și servicii publicitare aferente serviciului de informare si publicitate din cadrul proiectului:

2 comunicate de presă (la începutul, respectiv finalizarea proiectului) către mass media generalistă și/sau presa locală/regional;

 

      1 panou temporar pentru toată durata de implementare a proiectului cu dimensiunile   

      L 0,8 m X H    0,5 m (color);

 

      1 roll-up banner cu text + sigle + imagine (color) polipropilenă cu dimensiuni standard de

      85 cm x 200  cm, inclusiv suport ;

 

 

      1 placă permanentă pe material dibond la finalizarea investiției cu dimensiunea de

      L 0,8 m X H 0,5 m (color);

 

10 autocolante PVC + lăcuire UV 300 x 300 mm (color);

 

50 autocolante PVC + lăcuire UV 100 x 100 mm (color);

 

Valoarea estimată a contractului: 7.983,19  lei fără TVA

 

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

Tip de contract: Servicii

 

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta : 15.01.2024  ora   1530             

 

Criterii de atribuire : Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție: Derularea contractului începe de la data semnării contractului de prestări servicii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada de implementare a proiectului cu finanțare europeană, până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către prestator. În cazul în care Autoritatea Contractantă, Municipiul Beiuș va încheia Acte Adiționale de prelungire perioadei de implementare a contractului de finanțare cu Autoritatea Finanțatoare, contractul de prestări servicii privind informarea și publicitatea se va prelungi cu aceeași perioadă în mod automat.

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de  12.01.2024  ora  1600               pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

  1. Anunt publicitar servicii publicitate C10-TIC ITS; 1.Anunt publicitar servicii de publicitate C10 TIC ITS
  2. Caiet de sarcini servicii publicitate C10-TIC ITS; 2.Caiet de sarcini servicii publicitate C10-TIC ITS
  3. Formulare servicii publicitate C10-TIC ITS; 3.Formulare servicii publicitate C10 TIC ITS
  4. Manual identitate vizuala 4.Manual identitate vizuala