ANUNT ACHIZITIE DIRECTA „ Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, documentații tehnice necesare în vederea obținerii autorizațiilor/acordurilor, verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice/stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

                                                 ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

       Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate, documentații tehnice necesare în vederea obținerii autorizațiilor/acordurilor, verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, Proiect tehnic și detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații pentru proiectul

PNRR/2022/C10/I.1.3 conform contractului de finanțare 131675/21.11.2022 aferent cererii de finanțare C10-I4-72, intitulat

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice/stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimariabeius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

 

Obiectul achiziției:       Construirea a 10 stații de încărcare cu câte 2 posturi de încărcare (total 20 de posturi): din care 5       posturi vor fi cu încărcare rapidă (50 KW) și 15 posturi cu încărcare lentă (22KW).

Municipiul Beiuș doreşte încheierea unui contract de servicii pentru elaborarea studiu de fezabilitate, Documentatii tehnice necesare in cererea obtinerii autorizatiilor/acordurilor, verificarea tehnica dc calitate a Proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Proiect tehnic si detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații pentru proiectul intitulat ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice/statii de reîncărcare pentru vehicule electrice.”

Obiectul contractului de servicii ce urmează a fi atribuit constă în elaborarea documentațiilor tehnico- economice pe etape și faze astfel:

l- Studiu de fezabilitate;

  • Documentatii tehnice necesare in cererea obtinerii autorizatiilor/acordurilor;
  • Verificarea tehnica de calitate a Proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
  • Proiect tehnic de executie;
  • Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor.

 

Valoarea estimată a contractului: 40.000  lei fără TVA

 

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

Tip de contract: Servicii

 

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta :   17.01.2024  ora   1530             

 

Criterii de atribuire : Pretul cel mai scazut

 

Durata contractului: lndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestator se va face după semnarea contractului, constituirea garanției de bună execuție și emiterea de către autoritatea contractantă a ordinului dc începere a serviciilor si pana la recepția finală a lucrărilor, care vor fi obiectul altei proceduri de achizitie.

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.01.2024   ora  1600               pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

1.Invitatie de participare Sf+PT Statii incarcare PNRR C10;1.Invitatie de participare Sf+PT Statii incarcare PNRR C10

2.Caiet de sarcini Sf+PT Statii incarcare PNRR C10;2.Caiet de sarcini Sf+PT Statii incarcare PNRR C10

3.Formulare Sf+PT Statii incarcare PNRR C10;3.Formulare Sf+PT Statii incarcare PNRR C10