ANUNT ACHIZITIE DIRECTA „SERVICII DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, IN MUNICIPIUL BEIUS, JUDETUL BIHOR” necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C10-12-70 din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I2 Componenta 10 – Fondul local

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, IN MUNICIPIUL BEIUS, JUDETUL BIHOR”

necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C10-12-70 din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I2 Componenta 10 – Fondul local

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

Obiectul achiziției: Elaborarea de către Prestator a Planului de Urbanism Zonal, inclusiv transpunere Plan Urbanistic Zonal în coordonate Stereo 70 pentru obiectivul de investiții ”Construirea de locuințe pentru tineri, în municipiul Beiuș, județul Bihor.”

Elaborarea planului urbanistic zonal este o documentație necesară pentru eliberarea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construirea de locuințe pentru tineri, în municipiul Beiuș, județul Bihor”, documentația fiind realizată conform normelor legale în vigoare

Valoarea estimată a contractului: 36.000 lei fără TVA

Cod CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

Tip de contract:

Servicii

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Municipiul Beiuș – Județul Bihor, are intenția de a realiza obiectivul de investiții Construirea de locuințe pentru tineri, în Municipiul Beiuș, județul Bihor, sens în care primul pas constă în elaborarea Planului de Urbanism Zonal conform cerințelor Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I2 Componenta 10 – Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 999 din 10 mai 2022 și publicat în monitorul oficial sub nr. 467 din 10 mai 2022.

Astfel, este foarte important ca înainte de începerea elaborării documentației PUZ solicitate, Prestatorul să cunoască toate informațiile prezentate în Ghidul specific menționat și să se asigure că sunt înțelese toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate prin PNRR

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

Termen depunere oferta : 12.04.2023, ora 15:30

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

Termen de execuție: De la semnarea contractului de către ambele parti pana la data de maxim 15.08.2023

Condiții de participare: cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 11.04.2023, ora 1600 pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

Documente atasate:

1.Invitatie de participare;1.Invitatie participare PUZ Bloc locuinte Beius

2.Caiet de sarcini;2.Caiet de sarcini PUZ Bloc locuinte Beius

3.Formulare ;3.Formulare PUZ Bloc locuinte tineri