ANUNȚ ACHIZITIE DIRECTA „MODERNIZARE SI DOTARE PARCURI MUNICIPIUL BEIUS SI LOCALITATEA APARTINATOARE DELANI”

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

„MODERNIZARE SI DOTARE PARCURI MUNICIPIUL BEIUS SI LOCALITATEA APARTINATOARE DELANI”

 Tip anunț: ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beiuș; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com ;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact: Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 Obiectul contractului :

„MODERNIZARE SI DOTARE PARCURI MUNICIPIUL BEIUS SI LOCALITATEA APARTINATOARE DELANI”

Cod CPV Principal: 48912000 – 4  Jocuri pentru copii (Rev. 2)

 Tip de contract:

Lucrări

 Descrierea succinta a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Conform caietului de sarcini se vor executa lucrări privind reabilitarea a doua parcuri din localitatea Beiuș, respectiv Parcul din str. P-ta Samuil Vulcan ( cartier de blocuri) si Parc centru localitate Delani (lângă Biserica ortodoxa si căminul cultural).

 Valoarea totala estimata: 296.278,44 lei fără TVA

 Locul de executare

Municipiul Beiuș, județul Bihor

Termen depunere oferta :

23.03.2023, ora : 1500

Criterii de atribuire :

Prețul cel mai scăzut

 Durata contractului: 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor

Condiții de participare:

cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitația de participare si formularele, anexate prezentului anunț;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 21.03.2023, ora 1600 pe adresa de achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

2.Invitatie participare Modernizare si dotare parcuri Beius

1.Caiet de sarcini Modernizare si dotare parcuri Beius

3.Formulare Modernizare Modernizare si dotare parcuri Beius