ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ – “Marcaje rutiere  longitudinal și transversal (treceri de pietoni) in MUNICIPIUL BEIUȘ”  

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

“Marcaje rutiere  longitudinal și transversal (treceri de pietoni) in MUNICIPIUL BEIUȘ

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

Obiectul contractului :

Marcaje rutiere  longitudinal și transversal (treceri de pietoni) in MUNICIPIUL BEIUȘ

 

Cod CPV Principal: 45233221-4 –Lucrări de marcaj rutier (Rev. 2)

 

Tip de contract:

Lucrari

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Conform caietului de sarcini se vor executa lucrari de marcaj rutier :

MARCAJ RUTIER TRECERI DE PIETON ,,2000 mp de marcaj tranversal’’ conform Anexa 1 Caiet de sarcini;

– MARCAJ RUTIER LONGITUDINAL 1920 mp cu lățime de 15 cm conform Anexa 2 Caiet de sarcini;

 

Valoarea totala estimata:  83.924,37 fără TVA

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta:  16.10.2023  ora  12:00

 

 

 

 

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție : 30 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 13.06.2023, ora 1200 pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

  1. Invitatie participare Marcaje rutiere longitudinale si transversale;1.Invitatie participare Marcaje rutiere longitudinale si transversale

2.Caiet de sarcini Marcaje rutiere longitudinale si transversale;2.Caiet de sarcini Marcaje rutiere longitudinale si transversale

  1. Formulare Marcaje rutiere longitudinale si transversale;3.Formulare Marcaje rutiere longitudinale si transversale