ANUNT ACHIZITIE DIRECTA   Actualizare DALI, Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC pentru „Conservarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Muzeului Municipal Beiuş”

                                              ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

 

Actualizare DALI, Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC pentru

Conservarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Muzeului Municipal Beiuş”

 

 

Tip anunt: INVITATIE ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta

MUNICIPIUL BEIUS

Cod de identificare fiscala: 4794567; Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200; Tara: Romania;

Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;

Nr de telefon: +0259321935; Fax: +0259321273;

Persoana de contact:Roman Ecaterina Amalia;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

 

 

Obiectul achiziției: Contractul are ca scop actualizarea documentației DALI și prestarea serviciilor de proiectare (PAD, DTAC, PT+DE + asistență tehnică din partea proiectantului) pentru obiectivul de investiții „Muzeul Municipal Beiuș”, în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Regional Nord-Vest (PR NV) 2021-2027, OBIECTIV SPECIFIC 5.1: „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, apel destinat exclusiv investiţiilor localizate în mediul urban care vizează intervenţii asupra monumentelor istorice de categoria A inclusiv UNESCO şi categoria B (cod LMI BH-II- m-B-01113).

 

Valoarea estimată a contractului: 208.000 lei fără TVA

 

Cod CPV: 71322000 – 1 – Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice;

71356200 – 0 – Servicii de asistență tehnică;

 

Tip de contract:

Servicii

 

Date juridice 

Amplasament: Municipiul Beiuș, str. P-ța Samuil Vulcan nr.1, jud. Bihor, nr. cad. 102704

 

Date tehnice și economice

Lucrarea de față se înscrie în strategia Municipiului Beiuș de a crește promovarea culturii și tradițiilor din localitate la nivel local, judetean, national, printre care se poate regăsi și restaurarea şi punerea în valoare a muzeului din Municipiu, încadrată ca monument istoric, categoria B, aceasta aflându-se într-o stare avansată de degradare, în special la acoperiş şi planşeu peste parter, la elemente de finisaj, tâmplărie interioară şi exterioară şi respectiv instalații interioare, ceea ce poate conduce în final la degradarea iremediabilă a monumentului şi totodată prejudiciază exploatarea în condiţii optime a construcției.

 

Locul de executare

Municipiul Beius, judetul Bihor

 

Termen depunere oferta19.06.2023, ora 15,30

 

Criterii de atribuire :

Pretul cel mai scazut

 

Termen de execuție : Defalcat pe etape astfel:

– Actualizare DALI Reabilitare Muzeul municipal Beiuș: 10 zile de la ordinul de începere a serviciului;

– Proiect tehnic, verificarea tehnică a proiectului tehnic (realizată de alți specialiști decât cei care elaborează proiectul) : 20 zile de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin HCL;

– Asistență tehnică din partea proiectantului: 18 luni de la ordinul de începere a lucrărilor de execuție, lucrări care vor face obiectul altei proceduri.

 

Condiții de participare:  cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini , invitatiei de participare si formularelor, anexate prezentului anunt;

Modalitate desfășurare:

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat, pe adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.06.2023, ora 1600 pe adresa : achizitiiprimaria.beius@gmail.com, persoana de contact : Roman Ecaterina Amalia.

 

Documente atasate:

1.Invitatie participare Actualizare DALI, PT Muzeu Beius;1. Invitatie de participare Actualizare DALI,PT Muzeu Beius

2.Caiet de sarcini Actualizare DALI, PT Muzeu Beius;2.0 Caiet de sarcini Actualizare DALI,PT Muzeu Beius

2.1 Caiet de sarcini Anexa 1-Anexa II.2.2 Grila de analiza DALI2.1 Caiet de sarcini Anexa 1-Anexa II.2.2 Grila de analiza DALI

2.2 Caiet de sarcini Anexa 2-Anexa II.1 – Grila de analiza Proiectului Tehnic2.2 Caiet de sarcini Anexa 2-Anexa II.1 – Grila de analiza Proiectului Tehnic

2.3 Caiet de sarcini Anexa 3-Anexa IV.2 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile urban2.3 Caiet de sarcini Anexa 3-Anexa IV.2 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile urban

2.4 Caiet de sarcini Anexa 4-Ghid 711 – Patrimoniu cultural – urban2.4 Caiet de sarcini Anexa 4-Ghid 711 – Patrimoniu cultural – urban

2.5 Caiet de sarcini Anexa 5-DALI BEIUS muzeu2.5 Caiet de sarcini Anexa 5-DALI BEIUS muzeu

2.6 CU muzeu Beius 20232.6 CU muzeu Beius 2023

3.Formulare actualizare DALI, PT Muzeu Beius;3.Formulare actualizare DALI, PT Muzeu Beius