ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE 1 privind realizarea investiției cu titlul COMPLEX AGREMENT AQUAPARK derulată pe raza localității Beiuș și propusă spre finanțare de către UAT Municipiul Beius prin PR NV 2021-2027.