A N U N Ţ -concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul compartimentului investiții și amenajarea teritoriului -Direcția amenajarea teritoriului și urbanism

A N U N Ţ -concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă ,cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul compartimentului investiții și amenajarea teritoriului -Direcția amenajarea teritoriului și urbanism.

ANUNT

Adeverinta model concurs

Atribuțiile postului superior

Formular inscriere concurs

Anunt incetare procedura concurs recrutare