Consultarea publică referitor la proiectul de investiții “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK”

Nr.   3592  /29.03.2024

A N U N Ţ

Municipiul Beiuș demarează consultarea publică referitor la proiectul de investiții “COMPLEX AGREMENT AQUAPARK” care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 7, Obiectiv Specific 5.2.

În acest sens, municipiul Beiuș a publicat “Fișa proiectului Complex Agrement Aquapark” pe site-ul Primăriei, la adresa www.municipiulbeius.ro, care va fi disponibilă pentru consultare timp de 30 de zile, în vederea conștientizării mediului local.

Rezumat Fișă proiect: Complex Agrement Aquapark va avea o suprafață construită totală de 6.690,51 mp și o capacitate de 900 locuri vara, respectiv 300 locuri iarna. Valoarea proiectului: 28.231.024,89 Euro fără TVA, respectiv 33.569.740,12 Euro cu TVA. Grant UE: 12.500.000,00 Euro. Durata de realizare a investiției: 36 luni. Operarea și întreținerea investiției va fi asigurată de S.C. Administrația Domeniului Public Beiuş S.A. prin crearea a 32 de locuri de muncă.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul Primăriei Municipiului Beiuș, accesând linkul https://www.municipiulbeius.ro/fisa-de-proiect-complex-agrement-aquapark/

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind fișa de proiect supusă consultării publice se pot transmite, în scris,  până la data de 28.04.2024, astfel:

– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:  contact@municipiulbeius.ro;

– prin poștă pe adresa: Piaţa Samuil Vulcan, nr. 16, municipiul Beiuş, județul Bihor;

– la sediul Primăriei municipiul Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan, nr. 16, județul Bihor.

 

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră cu privire la acest proiect!

Anunt consultare publica – Fisa proiect Aquapark