Invitație de participare Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru REABILITAREA TERMOENERGETICA A CORPULUI C4 AL ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE POPOVICIU” BEIUŞ, Jud. Bihor

Invitație de participare
Proiect tehnic – PT, DTE, DTAC și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru
REABILITAREA TERMOENERGETICA A CORPULUI C4 AL ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE POPOVICIU” BEIUŞ, Jud. Bihor, necesară implementării finanțării aferente Cererii de Finanțare nr. C5-B2.1.a-123 din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1 /1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Scheme de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Tip anunț invitație de participare ACHIZITIE DIRECTA

Autoritatea contractanta
MUNICIPIUL BEIUS
Cod de identificare fiscala: 4794567;
Adresa: Strada Piata Samuil Vulcan, nr.14; Localitate: Beius; Cod Postal: 415200
Adresa de e-mail: achizitiiprimaria.beius@gmail.com;
Nr de telefon: +0259321935; Fax:· +0259321273;
Persoana de contact: Cotrau Mariana ;
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): www.municipiulbeius.ro;

Obiectul achiziţiei: Contractul are ca scop prestarea serviciilor de proiectare (PT, DTE, DTAC, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism) inclusiv verificarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții REABILITAREA TERMOENERGETICA A CORPULUI C4 AL ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE POPOVICIU” BEIUŞ.
Cod CPV: 71322000 – 1 – Servicii de proiectare tehnică pentru lucrări publice;

1,Invitatie de participare PT Reabilitare Scoala Gimnaziala Nicolae Popoviciu

2.Caiet de sarcini PT Reabilitare Scoala Gimnaziala Nicolae Popoviciu

3. DALI Semnat

4.Formulare Reabilitare PT IScoala Gimnaziala

5.certif.urbanism Scoala Gimnaziala

6 Verificarea aplicarii DNSH